World MedNet

novinky

28. 5. 2020 | Praha

World MedNet

Prvního dubna 2020 spustila společnost We Make Media, s. r. o., svůj nový projekt, kterým je internetový portál World Mednet. Jeho cílem je poskytovat na jednom místě přehledné informace ze světa medicíny. Je členěn na tři části: Library MedNet obsahující odborné publikace vydané WMM i jinými nakladateli, Academy MedNet se zaměřením na vzdělávání lékařů a TV MedNet nabízející videozáznamy z kongresů, průběhu operací, rozhovorů se specialisty. Tuto virtuální nabídku považujeme zejména v současné době restriktivních opatření vzhledem k pandemii koronaviru za zvláště významnou, neboť umožní nahradit např. konání klasických konferencí, seminářů či poradních sborů jejich virtuální podobou.

World MedNet – informace ze světa medicíny

World MedNet