We Make Media jako eventová agentura nyní připravuje

novinky

26. 6. 2018 | Praha

We Make Media jako eventová agentura nyní připravuje

PragueONCO 2019

Onkologické kolokvium PragueONCO oslaví v příštím roce svůj jubilejní desátý ročník a je neodmyslitelně spjato se společností We Make Media, s. r. o. jako jeho pořadatelem a organizátorem. Za tu dobu se stalo prestižní akcí vyhledávanou a navštěvovanou předními odborníky v oblasti onkologie. Bohatý program a účast významných českých i zahraničních onkologů jsou zárukou každoročně se zvyšující účasti jeho návštěvníků. Předností kolokvia je mezioborový přístup, umožňující získání nových poznatků a výměnu zkušeností mezi specialisty jednotlivých oborů zapojenými do boje proti zhoubným nádorům. Právě díky mezioborovosti a zahraniční účasti nese PragueONCO označení WORLD INTERDISCIPLINARY ONCOLOGISTS MEETING. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina se zajištěním simultánního tlumočení.
PragueONCO 2019 se bude konat v Praze ve dnech 23.–25. ledna 2019, a to již tradičně v Clarion Congress Hotelu Prague pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“. Registrace aktivních i pasivních účastníků bude zahájena již v srpnu. Registraci, bližší informace o odborném programu, pokyny pro autory, stejně jako praktické záležitosti týkající se například ubytování najdete na stránkách PragueONCO.

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

V současné době probíhají intenzivní přípravy osmého ročníku sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie, jehož organizace byla opět svěřena agentuře We Make Media, s. r. o. Tento kongres s mezinárodní účastí se bude konat v termínu 25.–27. listopadu 2018 v Orea Hotelu Voroněž v Brně. Odborný program proběhne ve čtyřech sekcích: angiochirurgické, kardiochirurgické, posterové a v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. Stejně jako v předchozích letech, i tento rok nabízí sjezd možnost zapojení začínajících lékařů, a to v sekci určené mladým chirurgům do 35 let.
Možnost přihlášení abstraktů na kongres bude spuštěna v nejbližších dnech. Pro získání podrobnějších informací o chystaném kongresu navštivte stránky kardiovaskularnikongres.cz.

Celostátní konference ambulantní péče

We Make Media, s. r. o. ve spolupráci s EUC a.s. pro vás připravují také již 3. ročník celostátní konference ambulantní péče určené lékařům a sestrám. Termín jejího letošního konání je 15. listopadu 2018 a stejně jako v minulém roce konference proběhne na adrese: Na Pankráci 1690/125, Praha 4.
Těšit se můžete na zajímavé přednášky odborníků zabývajících se ambulantní péčí. Hlavní témata letošní konference budou zahrnovat diabetologii, lékařskou etiku, praktické lékařství, ale budete moci porovnat např. také zkušenosti z Velké Británie se svými, či seznámit se s legislativními novinkami v oblasti medicíny. V rámci konference bude také letos vyhlášena cena profesora MUDr. Františka Kölbela, DrSc., za mimořádný přínos v oblasti zdravotnictví EUC.
Bližší informace týkající se předběžného programu konference, možnosti registrace, či zpráv z předchozích ročníků naleznete na webu ambulance21.cz.

Konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assesment

Řešení otázek ekonomie ve zdravotnictví a systematického hodnocení zdravotnických technologií nabývá na stále větším významu. Proto se také společnost We Make Media, s. r. o. rozhodla přispět ke zvýšení informovanosti v této oblasti a ve spolupráci s předními odborníky založila v r. 2015 časopis věnovaný dané tematice. Své aktivity pak dále rozšířila o pořádání a organizaci konferencí Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assesment. Již 3. ročník této jednodenní konference se bude konat 18. října 2018 v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Program bude obsahovat přednášky týkající se např. ekonomických dopadů jednodenní péče, pohledu VZP a Svazu zdravotních pojišťoven na ni, či otázek HTA a HB-HTA.
K účasti na konferenci se můžete registrovat již od 1. července 2018 na internetových stránkách časopisu Ekonomie ve zdravotnictví: www.ezcr.cz/konference

Tisková konference pořádaná při příležitosti 5. Světového dne karcinomu slinivky břišní

Karcinom pankreatu patří k nejagresivnějším typům nádorů, o to záludnějším, že bývá zpravidla diagnostikován až v metastazujícím stadiu. Nadějí pro pacienty je proto včasný záchyt onemocnění. K nejnovějším metodám hledání biomarkerů signalizujících počínající malignity slinivky patří spektroskopické metody a analýza plazmy. Právě biomarkery by měly být přínosem pro rychlejší odhalení karcinomu pankreatu a s tím spojené efektivnější léčby raných stadií choroby.
Tisková konference pořádaná při příležitosti 5. Světového dne karcinomu slinivky břišní (World Pancreatic Cancer Day), jejímž organizátorem bude i tento rok agentura We Make Media, s. r. o., se bude konat 15. listopadu 2018. Svoji účast na tiskové konferenci můžete registrovat na e-mailu: j.zicha@wemakemedia.cz.