Projekt Zachraňme kůži!

novinky

12. 10. 2021 | Praha

Projekt Zachraňme kůži!

We Make Media, s. r. o., spustila na den seniorů, který připadá na 1. října, celorepublikovou kampaň na osvětu před zhoubnými nemelanomovými kožními nádory – konkrétně před bazaliomem a spinaliomem, které jsou mnohdy opomíjeny. Pilotním regionem pro osvětu byl zvolen Královéhradecký kraj a následovat budou další. Projekt se díky svému zaměření těší velkému zájmu médií (Rozhovor v Českém rozhlase Hradec Králové nebo ČT24). Více informací o projektu a naplánovaných událostech si můžete přečíst na www.zachranmekuzi.cz.