PragueONCO vstupuje do druhého decennia

novinky

20. 1. 2020 | Praha

PragueONCO vstupuje do druhého decennia

Prestižní pražské mezioborové onkologické kolokvium má za sebou už deset úspěšných ročníků. Ten 11. se bude konat v termínu 29.–31. 1. 2020 již tradičně v Clarion Congress Hotelu Prague. Jeho účastníci se mohou těšit na kvalitní odborný program prezentovaný předními českými i zahraničními onkology, obohacený o minikokvia a paralelní sekce. Seznámí se s novinkami ve svém oboru i s poznatky z praxe svých kolegů, s nimiž budou mít možnost diskutovat.

Na závěr dovolte použít citaci prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., děkana 1. LF UK v Praze, který v úvodníku publikovaném v časopise PragueONCO Journal vyzdvihuje vzrůstající počet účastníků, institucí, lékařských fakult i odborných společností, které tomuto setkání udělují záštitu. Na závěr hodnotí kolokvium těmito slovy: „PragueONCO se rozvíjí a vsadím se, že se ještě dále směrem ke své „zletilosti“ rozvíjet bude…“ a přeje mu další desítky ročníků.

Pořadatel, společnost We Make Media, s. r. o., zve všechny odborníky pečující o onkologické pacienty k účasti. Bližší informace najdete na www.PragueONCO.cz.