PragueONCO slaví první kulaté jubileum

novinky

7. 1. 2019 | Praha

PragueONCO slaví první kulaté jubileum

Ve dnech 23.–25. ledna 2019 se bude konat v Praze jubilejní, 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2019. Za deset let své existence si vydobylo přední místo mezi odbornými onkologickými akcemi. Jedním z důvodů je i skutečnost, že se nejedná pouze o úzce zaměřenou akci, ale od samého počátku je zdůrazňována důležitost mezioborové spolupráce všech, kteří o onkologické pacienty pečují. Svědčí o tom i motto kolokvia: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“.

Význam kolokvia potvrzuje i fakt, že již dávno překročilo hranice České republiky a přednášet na něm si pokládají za čest významní onkologové a specialisté z jiných oborů, kteří tvoří multidisciplinární týmy léčící onkologické pacienty, a to nejen z České a Slovenské republiky, ale výsledky své práce přijíždějí prezentovat také přední odborníci ze zahraničí. Díky tomu neustále roste rovněž zájem o pasivní účast a tak evidujeme zvyšující se počet přihlášek. Vzhledem k zahraničním hostům jsme proto rozšířili jednací jazyky o angličtinu a účastníkům kolokvia nabízíme simultánní tlumočení z češtiny i angličtiny. Byť je deset let relativně krátká doba, PragueONCO toho během nich zvládlo hodně a dostalo se do povědomí našich i zahraničních onkologů, kteří na ně do Prahy rádi přijíždějí. Jeho pořadatel a organizátor společnost We Make Media, s. r. o. se bude snažit v nastoupeném trendu pokračovat a vysokou úroveň kolokvia dále rozvíjet.

Více informací o letošním kolokviu najdete na www.PragueONCO.cz