Nejsympatičtější sestra je od Apolináře

novinky

15. 3. 2024 | Praha

Nejsympatičtější sestra je od Apolináře

Pražský palác Žofín druhý březnový pátek hostil finále 13. ročníku prestižní celorepublikové soutěže Sestra sympatie. První místo získala Miluše Plecerová z neonatologického oddělení porodnice u Apolináře v Praze. Jako druhá se umístila Michaela Sedláčková z dermatovenerologického oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem, třetí byla Bára Gilarová z hematoonkologického oddělení FN Olomouc.

Vítězky z jedenácti finalistek soutěže zvolila odborná porota, složená ze špiček české medicíny a dalších předních osobností, ve složení prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., náměstek ministra zdravotnictví ČR Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., ředitel FN v Motole JUDr. Ing. Miroslav Ludvík, prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, přednostka Ústavu zdravotních věd prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., generální ředitelka Penta Hospitals Mgr. Barbora Vaculíková, MBA, výkonný ředitel EUC PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M., jednatel společnosti Přerost a Švorc – auto Libor Přerost a prokurista pojišťovací společnosti SATUM CZECH Ing. Peter Diľ.

Kritériem hodnocení byl hluboký vztah k profesi sestry, povolání, ale také osobní šarm: tato soutěž je totiž především o vnitřní kráse, dobrém srdci a kouzlu osobnosti − prostě o skutečné sympatii.

Finále soutěže se stalo zlatým hřebem tradičního reprezentačního plesu Sestry na sál!, který se konal letos již podvanácté jako poděkování sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům za jejich náročnou a záslužnou práci. Záštitu nad akcí, pořádanou agenturou We Make Media ve spolupráci s Českou asociací sester, převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Magistrát hlavního města Prahy.

Sestry, soutěžící a jejich hosté z celé republiky si kromě noblesního lesku plesu užili již tradičně skvělou zábavou s poutavým programem a bohatou tombolou. Kdo chtěl, mohl tančit skoro až do rána. Před půlnocí totiž zazpívala Anna K. se svou kapelou, po ní zahrál DJ Sunface. K úspěchu slavnostního večera přispěli v roli moderátorů Daniela Brzobohatá a Vojtěch Bernatský.

Vítězky soutěže Sestra sympatie 2023. Zleva: Bára Gilarová (3. místo), Miluše Plecerová (1. místo) a Michaela Sedláčková (2. místo)

Vítězky soutěže Sestra sympatie 2023. Zleva: Bára Gilarová (3. místo), Miluše Plecerová (1. místo) a Michaela Sedláčková (2. místo).

Vítězka soutěže Sestra sympatie 2023 se zástupci zlatého partnera plesu a pořádající agentury. Zleva: generální ředitelka Penta Hospitals Mgr. Barbora Vaculíková, MBA, Sestra sympatie 2023 a Sestra sympatie plesu Miluše Plecerová a jednatelka společnosti We Make Media MUDr. Ivana Kaderková

Vítězka soutěže Sestra sympatie 2023 se zástupci zlatého partnera plesu a pořádající agentury. Zleva: generální ředitelka Penta Hospitals Mgr. Barbora Vaculíková, MBA, Sestra sympatie 2023 a Sestra sympatie plesu Miluše Plecerová a jednatelka společnosti We Make Media MUDr. Ivana Kaderková.