Křest knihy Onemocnění slinivky břišní – začátek nové tradice

novinky

18. 3. 2020 | Praha

Křest knihy Onemocnění slinivky břišní – začátek nové tradice

Zahájení 11. ročníku kolokvia PragueONCO se stalo příležitostí pro slavnostní křest knihy Onemocnění slinivky břišní – první kompletní monografie z nové reedice Albertova sbírka.

Mimořádnou publikaci pokřtili prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Za vznikem tohoto vysoce potřebného díla stojí prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty s kolektivem spoluautorů včetně zahraničních specialistů. Kniha poskytuje nejnovější poznatky medicíny z teoretické i praktické oblasti a zároveň informace k doporučeným postupům diagnostiky a léčby.

Profesor Krška v této souvislosti připomněl, že v současnosti sice lze najít jednotlivé dílčí informace také na internetu, ale zároveň chybí souhrnný pohled, který by zmapoval celý terén onemocnění slinivky břišní. Ten poskytne právě nová odborná publikace, která lékařům napříč obory přináší nejmodernější poznatky, klasifikaci a guidelines. Kromě výstupů pro každodenní praxi obsahuje i podklady pro vědecké bádání. Zahrnuje anatomii, fyziologii, patologickou fyziologii a patologii pankreatu, dále zobrazovací metody a interdisciplinární přístup k jeho hlavním onemocněním – zánětům, nádorům a stavům po úrazech.

Uvedená kompletní monografie zároveň ukazuje, jak budou vypadat připravované další díly nového vydání Albertovy sbírky. Tato reedice navazuje na tradici světově proslulé české medicínské literatury, kterou inicioval známý český profesor Eduard Albert. Ve své době představovala nejmodernější lékařské poznatky s cílem jejich využití v praxi. Poslední z těchto publikací vyšla v 80. letech minulého století a podobné dílo dosud citelně chybělo. Následující díly edice, jichž se ujalo nakladatelství We Make Media, s. r. o., budou vycházet v příštích letech v jednotné koncepci s plánem průběžné aktualizace. Věnovat se budou onemocněním jednotlivých orgánů, případně orgánových systémů.

(uzi)

Křest první knihy z reedice Albertovy sbírky s názvem Onemocnění slinivky břišní. Knihu představuje MUDr. I. Kaderková, We Make Media, s. r. o., spolu s rektorem UK prof. MUDr. T. Zimou, DrSc., MBA, děkanem 1. LF UK prof. MUDr. A. Šedem, DrSc., prof. MUDr. Z. Krškou, DrSc., a částí kolektivu spoluautorů.

Křest první knihy z reedice Albertovy sbírky s názvem Onemocnění slinivky břišní. Knihu představuje MUDr. I. Kaderková, jednatelka nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o., spolu (zprava) s rektorem UK prof. MUDr. T. Zimou, DrSc., MBA, děkanem 1. LF UK prof. MUDr. A. Šedem, DrSc., odborným garantem knihy prof. MUDr. Z. Krškou, DrSc., a částí kolektivu spoluautorů.