Central European Lung Cancer Forum 2024

novinky

5. 6. 2024 | Praha

Central European Lung Cancer Forum 2024

Ve dnech 10.–11. 5. 2024 se v Parkhotelu Schönbrunn ve Vídni sešli přední odborníci z mnoha evropských zemí v rámci Central European Lung Cancer Forum 2024, aby diskutovali o možnostech imunoterapie v léčbě karcinomu plic.

Trilaterální koncepce, kterou navrhl přední český onkolog prof. Petruželka, zahrnovala účast specialistů z České republiky, Rakouska a Maďarska, k nimž se přidali kolegové z dalších zemí jako Německo, Srbsko či Řecko. Prof. Pirker z Vídně pak pomohl vytvořit interaktivní formát setkání tak, aby účastníci mohli diskutovat a sdílet své zkušenosti na daná témata.

Jako speciální hosté se prostřednictvím telemostu připojili také významní onkologové z Číny.

Předností letošního Central European Lung Cancer Forum byl především jeho interaktivní formát a možnost sdílení zkušeností napříč jednotlivými zeměmi a úzce spolupracujícími obory, stejně jako zapojení specialistů z Číny, kteří se podělili o výsledky svých nejnovějších výzkumů. Jednalo se tak o vysoce prestižní akci, která otevřela dveře mezinárodní spolupráci na poli léčby karcinomu plic.

Fórum se konalo pod záštitou Central European Lung Cancer Association (CELCA), organizátorem byla společnost We Make Media GmbH.„Thank you We Make Media GmbH for organizing the Central European Lung Cancer Forum 2024 in Vienna, May 10–11, 2024. Everything went perfectly well.”

Robert Pirker
on behalf of the CELCA Board Members

Online setkání s odborníky z Číny na téma „Imunoonkologie v léčbě karcinomu plic – současný stav a perspektivy“. 
                                                Předsedající zleva: Gyula Ostoros (Maďarsko), Christian Manegold (Německo), Robert Pirker (Rakousko), Caicun Zhou (Čína) a Rudolf Huber (Německo); na obrazovce zleva: Weiwei Nie (Čína), Huijing Feng (Čína) a Weiheng Hu (Čína)

Online setkání s odborníky z Číny na téma „Imunoonkologie v léčbě karcinomu plic – současný stav a perspektivy“.

Předsedající zleva: Gyula Ostoros (Maďarsko), Christian Manegold (Německo), Robert Pirker (Rakousko), Caicun Zhou (Čína) a Rudolf Huber (Německo); na obrazovce zleva: Weiwei Nie (Čína), Huijing Feng (Čína) a Weiheng Hu (Čína)