Category

Uncategorized @cs

World MedNet

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

28. 5. 2020 | Praha

World MedNet

Prvního dubna 2020 spustila společnost We Make Media, s. r. o., svůj nový projekt, kterým je internetový portál World Mednet. Jeho cílem je poskytovat na jednom místě přehledné informace ze světa medicíny. Je členěn na tři části: Library MedNet obsahující odborné publikace vydané WMM i jinými nakladateli, Academy MedNet se zaměřením na vzdělávání lékařů a TV MedNet nabízející videozáznamy z kongresů, průběhu operací, rozhovorů se specialisty. Tuto virtuální nabídku považujeme zejména v současné době restriktivních opatření vzhledem k pandemii koronaviru za zvláště významnou, neboť umožní nahradit např. konání klasických konferencí, seminářů či poradních sborů jejich virtuální podobou.

World MedNet – informace ze světa medicíny

World MedNet

Křest knihy Onemocnění slinivky břišní – začátek nové tradice

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

18. 3. 2020 | Praha

Křest knihy Onemocnění slinivky břišní – začátek nové tradice

Zahájení 11. ročníku kolokvia PragueONCO se stalo příležitostí pro slavnostní křest knihy Onemocnění slinivky břišní – první kompletní monografie z nové reedice Albertova sbírka.

Mimořádnou publikaci pokřtili prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Za vznikem tohoto vysoce potřebného díla stojí prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty s kolektivem spoluautorů včetně zahraničních specialistů. Kniha poskytuje nejnovější poznatky medicíny z teoretické i praktické oblasti a zároveň informace k doporučeným postupům diagnostiky a léčby.

Profesor Krška v této souvislosti připomněl, že v současnosti sice lze najít jednotlivé dílčí informace také na internetu, ale zároveň chybí souhrnný pohled, který by zmapoval celý terén onemocnění slinivky břišní. Ten poskytne právě nová odborná publikace, která lékařům napříč obory přináší nejmodernější poznatky, klasifikaci a guidelines. Kromě výstupů pro každodenní praxi obsahuje i podklady pro vědecké bádání. Zahrnuje anatomii, fyziologii, patologickou fyziologii a patologii pankreatu, dále zobrazovací metody a interdisciplinární přístup k jeho hlavním onemocněním – zánětům, nádorům a stavům po úrazech.

Uvedená kompletní monografie zároveň ukazuje, jak budou vypadat připravované další díly nového vydání Albertovy sbírky. Tato reedice navazuje na tradici světově proslulé české medicínské literatury, kterou inicioval známý český profesor Eduard Albert. Ve své době představovala nejmodernější lékařské poznatky s cílem jejich využití v praxi. Poslední z těchto publikací vyšla v 80. letech minulého století a podobné dílo dosud citelně chybělo. Následující díly edice, jichž se ujalo nakladatelství We Make Media, s. r. o., budou vycházet v příštích letech v jednotné koncepci s plánem průběžné aktualizace. Věnovat se budou onemocněním jednotlivých orgánů, případně orgánových systémů.

(uzi)

Křest první knihy z reedice Albertovy sbírky s názvem Onemocnění slinivky břišní. Knihu představuje MUDr. I. Kaderková, We Make Media, s. r. o., spolu s rektorem UK prof. MUDr. T. Zimou, DrSc., MBA, děkanem 1. LF UK prof. MUDr. A. Šedem, DrSc., prof. MUDr. Z. Krškou, DrSc., a částí kolektivu spoluautorů.

Křest první knihy z reedice Albertovy sbírky s názvem Onemocnění slinivky břišní. Knihu představuje MUDr. I. Kaderková, jednatelka nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o., spolu (zprava) s rektorem UK prof. MUDr. T. Zimou, DrSc., MBA, děkanem 1. LF UK prof. MUDr. A. Šedem, DrSc., odborným garantem knihy prof. MUDr. Z. Krškou, DrSc., a částí kolektivu spoluautorů.

Ples Sestry na sál!, plánovaný na 27. března 2020, se nekoná

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

11. 3. 2020 | Praha

Ples Sestry na sál!, plánovaný na 27. března 2020, se nekoná

Vážení příznivci plesu,

velmi nás to mrzí, ale s ohledem na vývoj epidemiologické situace šíření koronaviru, doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakazujícího konání hromadných akcí nad 100 osob se letošní, 11. ročník reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál! nekoná.

Zakoupené vstupenky můžete využít pro vstup na následující ročník plesu, který proběhne v pátek 19. března 2021. (Pro vrácení vstupného prosím kontaktujte prodejce vstupenek na e-mailové adrese info@goout.cz.)

Omlouváme se za komplikace a těšíme se na shledání v příštím roce.

PragueONCO vstupuje do druhého decennia

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

20. 1. 2020 | Praha

PragueONCO vstupuje do druhého decennia

Prestižní pražské mezioborové onkologické kolokvium má za sebou už deset úspěšných ročníků. Ten 11. se bude konat v termínu 29.–31. 1. 2020 již tradičně v Clarion Congress Hotelu Prague. Jeho účastníci se mohou těšit na kvalitní odborný program prezentovaný předními českými i zahraničními onkology, obohacený o minikokvia a paralelní sekce. Seznámí se s novinkami ve svém oboru i s poznatky z praxe svých kolegů, s nimiž budou mít možnost diskutovat.

Na závěr dovolte použít citaci prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., děkana 1. LF UK v Praze, který v úvodníku publikovaném v časopise PragueONCO Journal vyzdvihuje vzrůstající počet účastníků, institucí, lékařských fakult i odborných společností, které tomuto setkání udělují záštitu. Na závěr hodnotí kolokvium těmito slovy: „PragueONCO se rozvíjí a vsadím se, že se ještě dále směrem ke své „zletilosti“ rozvíjet bude…“ a přeje mu další desítky ročníků.

Pořadatel, společnost We Make Media, s. r. o., zve všechny odborníky pečující o onkologické pacienty k účasti. Bližší informace najdete na www.PragueONCO.cz.

Pojďte tančit!

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

12. 1. 2020 | Praha

Pojďte tančit!
Už pilujete taneční kroky?
Náš ples Sestry na sál! se blíží…
Sejdeme se 27. března 2020 v pražském paláci Žofín.

Zatančíte si na klasiku, modernu, disko i u cimbálu. Do půlnoci si budete užívat drinky zdarma a vyhrávat v tombole, po půlnoci vás čeká koncert Karla Vágnera a jeho hostů se vzpomínkou na zlatá 80. léta. A hlavně – budete u strhujícího finále prestižní soutěže Sestra sympatie. Tak se určitě přijďte pobavit!
Vstupenky lze objednávat na stránkách www.sestrynasal.cz.

Tisková konference pořádaná u příležitosti světového dne karcinomu slinivky břišní

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

11. 11. 2019 | Praha

Tisková konference pořádaná u příležitosti světového dne karcinomu slinivky břišní

Pěti let od stanovení diagnózy rakoviny pankreatu se dožívá méně než pět procent nemocných a ani nejnovější terapeutické postupy dosud nedokázaly toto nepříznivé skóre zásadně zvrátit.

Možnosti léčby karcinomu slinivky břišní v éře precizní mezioborové medicíny se dozvíte na naší tiskové konferenci či z námi informovaných médií.

Tisková konference pořádaná u příležitosti Světového dne karcinomu slinivky břišní (World Pancreatic Cancer Day), jejímž organizátorem bude i tento rok agentura We Make Media, s. r. o., se bude konat 18. listopadu 2019. Svoji účast na tiskové konferenci můžete registrovat na e-mailu: j.zicha@wemakemedia.cz.

Jak nově v péči o pacienty v ambulantní sféře?

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

31. 10. 2019 | Praha

Jak nově v péči o pacienty v ambulantní sféře?

Novinky a trendy v klíčových oborech medicíny přinese už počtvrté celostátní konference ambulantní péče. Proběhne 14. listopadu 2019 v prostorách společnosti OKsystem v Praze 4.

Účastníkům z řad lékařů a zdravotních sester přinese bohatou nabídku přednášek předních odborníků spojených s možností podnětné diskuse. V zajímavém doprovodném programu se představí také technologické novinky, odborná zdravotnická literatura a zejména možnosti praktického vyzkoušení různých inovativních postupů v léčbě.

„Letošní ročník se zaměří na obory kardiologie, psychologie a gastroenterologie. Především kardiologie a gastroenterologie nabývají na důležitosti tím, jak se zvyšuje počet pacientů s kardiologickými a gastroenterologickými obtížemi, kteří po hospitalizaci zůstávají v dlouhodobé péči praktiků i specialistů v ambulancích,“ vysvětluje odborná garantka konference MUDr. Barbara Taušová, MBA, vedoucí lékařka a jednatelka kliniky Canadian Medical. Konference tak naplňuje svůj záměr postupně pokrývat všechny nejvýznamnější medicínské obory a přispět k lepší informovanosti zdravotnických pracovníků a tím i k lepší péči o pacienty.

Předchozí ročník byl věnován novým trendům v diabetologii a praktickém lékařství. V této souvislosti se hosté mohli seznámit s možnostmi, které nabízí telemedicína, a ocenili praktické informace, jak tento obor v budoucnosti využít v každodenní praxi.

I letošní, v pořadí již čtvrtý ročník celostátní konference ambulantní péče pořádá nakladatelství a vydavatelství We Make Media za podpory zdravotnické skupiny EUC.

Program letošní konference si můžete prohlédnout ZDE.

5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

12. 8. 2019 | Praha

5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology

Společnost We Make Media se zhostila organizace dalšího kongresu. Tentokrát se tematicky zaměříme na nefrologii, neboť se naše eventové portfolio rozrostlo o organizaci česko-rakouského kongresu s názvem 5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology.

Svou účast na něm potvrdila řada významných odborníků. Kongres bude probíhat v termínu 13.–14. prosince 2019 a místem konání bude hotel Grandium Prague.

Žofín opět patřil zdravotním sestřičkám

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

11. 3. 2019 | Praha

Žofín opět patřil zdravotním sestřičkám

Jubilejní X. ples Sestry na sál! nadchnul všechny – hosty, VIP osobnosti i účastnice finálového kola soutěže Sestra sympatie, která je tradiční součástí této významné společenské akce.

V nádherném prostředí pražského paláce Žofín si tak 8. března 2019 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy zatančily významné osobnosti české medicíny i veřejného života spolu se sestřičkami, pro něž jej agentura We Make Media pořádá jako výraz uznání a díků za jejich záslužnou práci.

Na účastníky čekal bohatý program s hudbou všech stylů, tanec, soutěže, tombola, občerstvení zdarma i koncert Paĺo Habery jako „půlnoční překvapení“. Nadšení vzbudil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když si připomněl bouřlivé mládí a zazpíval s kapelou jako naprostý profesionál! Večerem provázeli osvědčení moderátoři Marcela Augustová a Vojtěch Bernatský.

Vítězkou letošního 9. ročníku soutěže Sestra sympatie se stala Petra Verčík z doléčovacího oddělení pro muže Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze. Největší počet hlasů od přítomných v sále jí vynesl zároveň i korunku Sestry sympatie plesu, což se stalo teprve podruhé v historii soutěže. Druhé místo získala Petra Fridrichová z interního oddělení kliniky EUC v Ústí nad Labem, jako třetí se umístila Blanka Szabó z interny Masarykovy městské nemocnice. Ve dvanáctičlenné odborné porotě zasedli například profesor Pavel Pafko, docent Jan Měšťák, děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Aleksi Šedo, ale i řada dalších významných osobností

Hodnotné ceny čekaly kromě tří vítězek na všech dvanáct finalistek soutěže. Hlavní výhrou pro vítězku se stalo zapůjčení vozu Škoda Rapid na 234 dnů od společnosti Přerost a Švorc auto, která je vedle nadačního fondu EUC Elucidate stříbrným partnerem akce. Zlatým partnerem je Česká lékárna holding.

A protože kolektiv pořádající agentury We Make Media se neustále zlepšuje a poskytuje stále kvalitnější služby, slibujeme vám, že příští – už XI. ročník plesu Sestry na sál! bude ještě krásnější, zábavnější a bohatší než ten letošní. Tak si ho nenechejte ujít.

Ivana Kaderková a Daniel Horák

Vítězku 9. ročníku soutěže Sestra sympatie Petru Verčík tradičně vyhlásila MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka pořádající agentury We Make Media, společně s Ing. Danielem Horákem, generálním ředitelem společnosti Česká lékárna holding, která je zlatým partnerem této významné soutěže.