Category

Uncategorized @cs

PragueONCO vstupuje do druhého decennia

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

20. 1. 2020 | Praha

PragueONCO vstupuje do druhého decennia

Prestižní pražské mezioborové onkologické kolokvium má za sebou už deset úspěšných ročníků. Ten 11. se bude konat v termínu 29.–31. 1. 2020 již tradičně v Clarion Congress Hotelu Prague. Jeho účastníci se mohou těšit na kvalitní odborný program prezentovaný předními českými i zahraničními onkology, obohacený o minikokvia a paralelní sekce. Seznámí se s novinkami ve svém oboru i s poznatky z praxe svých kolegů, s nimiž budou mít možnost diskutovat.

Na závěr dovolte použít citaci prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., děkana 1. LF UK v Praze, který v úvodníku publikovaném v časopise PragueONCO Journal vyzdvihuje vzrůstající počet účastníků, institucí, lékařských fakult i odborných společností, které tomuto setkání udělují záštitu. Na závěr hodnotí kolokvium těmito slovy: „PragueONCO se rozvíjí a vsadím se, že se ještě dále směrem ke své „zletilosti“ rozvíjet bude…“ a přeje mu další desítky ročníků.

Pořadatel, společnost We Make Media, s. r. o., zve všechny odborníky pečující o onkologické pacienty k účasti. Bližší informace najdete na www.PragueONCO.cz.

Pojďte tančit!

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

12. 1. 2020 | Praha

Pojďte tančit!
Už pilujete taneční kroky?
Náš ples Sestry na sál! se blíží…
Sejdeme se 27. března 2020 v pražském paláci Žofín.

Zatančíte si na klasiku, modernu, disko i u cimbálu. Do půlnoci si budete užívat drinky zdarma a vyhrávat v tombole, po půlnoci vás čeká koncert Karla Vágnera a jeho hostů se vzpomínkou na zlatá 80. léta. A hlavně – budete u strhujícího finále prestižní soutěže Sestra sympatie. Tak se určitě přijďte pobavit!
Vstupenky lze objednávat na stránkách www.sestrynasal.cz.

Tisková konference pořádaná u příležitosti světového dne karcinomu slinivky břišní

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

11. 11. 2019 | Praha

Tisková konference pořádaná u příležitosti světového dne karcinomu slinivky břišní

Pěti let od stanovení diagnózy rakoviny pankreatu se dožívá méně než pět procent nemocných a ani nejnovější terapeutické postupy dosud nedokázaly toto nepříznivé skóre zásadně zvrátit.

Možnosti léčby karcinomu slinivky břišní v éře precizní mezioborové medicíny se dozvíte na naší tiskové konferenci či z námi informovaných médií.

Tisková konference pořádaná u příležitosti Světového dne karcinomu slinivky břišní (World Pancreatic Cancer Day), jejímž organizátorem bude i tento rok agentura We Make Media, s. r. o., se bude konat 18. listopadu 2019. Svoji účast na tiskové konferenci můžete registrovat na e-mailu: j.zicha@wemakemedia.cz.

Jak nově v péči o pacienty v ambulantní sféře?

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

31. 10. 2019 | Praha

Jak nově v péči o pacienty v ambulantní sféře?

Novinky a trendy v klíčových oborech medicíny přinese už počtvrté celostátní konference ambulantní péče. Proběhne 14. listopadu 2019 v prostorách společnosti OKsystem v Praze 4.

Účastníkům z řad lékařů a zdravotních sester přinese bohatou nabídku přednášek předních odborníků spojených s možností podnětné diskuse. V zajímavém doprovodném programu se představí také technologické novinky, odborná zdravotnická literatura a zejména možnosti praktického vyzkoušení různých inovativních postupů v léčbě.

„Letošní ročník se zaměří na obory kardiologie, psychologie a gastroenterologie. Především kardiologie a gastroenterologie nabývají na důležitosti tím, jak se zvyšuje počet pacientů s kardiologickými a gastroenterologickými obtížemi, kteří po hospitalizaci zůstávají v dlouhodobé péči praktiků i specialistů v ambulancích,“ vysvětluje odborná garantka konference MUDr. Barbara Taušová, MBA, vedoucí lékařka a jednatelka kliniky Canadian Medical. Konference tak naplňuje svůj záměr postupně pokrývat všechny nejvýznamnější medicínské obory a přispět k lepší informovanosti zdravotnických pracovníků a tím i k lepší péči o pacienty.

Předchozí ročník byl věnován novým trendům v diabetologii a praktickém lékařství. V této souvislosti se hosté mohli seznámit s možnostmi, které nabízí telemedicína, a ocenili praktické informace, jak tento obor v budoucnosti využít v každodenní praxi.

I letošní, v pořadí již čtvrtý ročník celostátní konference ambulantní péče pořádá nakladatelství a vydavatelství We Make Media za podpory zdravotnické skupiny EUC.

Program letošní konference si můžete prohlédnout ZDE.

5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

12. 8. 2019 | Praha

5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology

Společnost We Make Media se zhostila organizace dalšího kongresu. Tentokrát se tematicky zaměříme na nefrologii, neboť se naše eventové portfolio rozrostlo o organizaci česko-rakouského kongresu s názvem 5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology.

Svou účast na něm potvrdila řada významných odborníků. Kongres bude probíhat v termínu 13.–14. prosince 2019 a místem konání bude hotel Grandium Prague.

Žofín opět patřil zdravotním sestřičkám

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

11. 3. 2019 | Praha

Žofín opět patřil zdravotním sestřičkám

Jubilejní X. ples Sestry na sál! nadchnul všechny – hosty, VIP osobnosti i účastnice finálového kola soutěže Sestra sympatie, která je tradiční součástí této významné společenské akce.

V nádherném prostředí pražského paláce Žofín si tak 8. března 2019 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy zatančily významné osobnosti české medicíny i veřejného života spolu se sestřičkami, pro něž jej agentura We Make Media pořádá jako výraz uznání a díků za jejich záslužnou práci.

Na účastníky čekal bohatý program s hudbou všech stylů, tanec, soutěže, tombola, občerstvení zdarma i koncert Paĺo Habery jako „půlnoční překvapení“. Nadšení vzbudil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když si připomněl bouřlivé mládí a zazpíval s kapelou jako naprostý profesionál! Večerem provázeli osvědčení moderátoři Marcela Augustová a Vojtěch Bernatský.

Vítězkou letošního 9. ročníku soutěže Sestra sympatie se stala Petra Verčík z doléčovacího oddělení pro muže Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze. Největší počet hlasů od přítomných v sále jí vynesl zároveň i korunku Sestry sympatie plesu, což se stalo teprve podruhé v historii soutěže. Druhé místo získala Petra Fridrichová z interního oddělení kliniky EUC v Ústí nad Labem, jako třetí se umístila Blanka Szabó z interny Masarykovy městské nemocnice. Ve dvanáctičlenné odborné porotě zasedli například profesor Pavel Pafko, docent Jan Měšťák, děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Aleksi Šedo, ale i řada dalších významných osobností

Hodnotné ceny čekaly kromě tří vítězek na všech dvanáct finalistek soutěže. Hlavní výhrou pro vítězku se stalo zapůjčení vozu Škoda Rapid na 234 dnů od společnosti Přerost a Švorc auto, která je vedle nadačního fondu EUC Elucidate stříbrným partnerem akce. Zlatým partnerem je Česká lékárna holding.

A protože kolektiv pořádající agentury We Make Media se neustále zlepšuje a poskytuje stále kvalitnější služby, slibujeme vám, že příští – už XI. ročník plesu Sestry na sál! bude ještě krásnější, zábavnější a bohatší než ten letošní. Tak si ho nenechejte ujít.

Ivana Kaderková a Daniel Horák

Vítězku 9. ročníku soutěže Sestra sympatie Petru Verčík tradičně vyhlásila MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka pořádající agentury We Make Media, společně s Ing. Danielem Horákem, generálním ředitelem společnosti Česká lékárna holding, která je zlatým partnerem této významné soutěže.

Jubilejní ples Sestry na sál!

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

6. 2. 2019 | Praha

Jubilejní ples Sestry na sál!

Zatímco sama společnost We Make Media, s. r. o., oslavila své desáté narozeniny v r. 2017, v letošním roce se může pochlubit hned dvěma jubilejními ročníky významných projektů, jejichž je pořadatelem a organizátorem. První z nich – 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO – proběhlo koncem ledna za rekordní účasti 942 českých i zahraničních návštěvníků.

Zdravotní sestřičky pak mají ve svých diářích zapsáno datum 8. března 2019. V tento den se chystají uposlechnout výzvy Sestry na sál! a zúčastnit se svého oblíbeného, již jubilejního ročníku plesu, který je určen právě jim a bude se konat tradičně na pražském Žofíně. Ty nejsympatičtější sestřičky si z něj odnesou korunky soutěží Sestra sympatie 2018 a Sestra sympatie plesu, kterou zvolí návštěvníci přímo na místě během večera.

V rámci bohatého programu se můžete těšit na skupinu GURMANIA BAND, THE PARTY BAND, na půlnoční vystoupení Pavola Habery s přáteli a až do tří hodin ráno na DJ Sunface.

Sestry na sál! slýchá většina zdravotních sestřiček především ve svém každodenním pracovním životě. Proto výměna za taneční sály je vyjádřením poděkování za výkon jejich nelehké profese, a to po odborné i lidské stránce. Oslavme tedy společně jubilejní již10. ročník plesu!

Podrobný program plesu naleznete zde.

PragueONCO slaví první kulaté jubileum

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

7. 1. 2019 | Praha

PragueONCO slaví první kulaté jubileum

Ve dnech 23.–25. ledna 2019 se bude konat v Praze jubilejní, 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2019. Za deset let své existence si vydobylo přední místo mezi odbornými onkologickými akcemi. Jedním z důvodů je i skutečnost, že se nejedná pouze o úzce zaměřenou akci, ale od samého počátku je zdůrazňována důležitost mezioborové spolupráce všech, kteří o onkologické pacienty pečují. Svědčí o tom i motto kolokvia: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“.

Význam kolokvia potvrzuje i fakt, že již dávno překročilo hranice České republiky a přednášet na něm si pokládají za čest významní onkologové a specialisté z jiných oborů, kteří tvoří multidisciplinární týmy léčící onkologické pacienty, a to nejen z České a Slovenské republiky, ale výsledky své práce přijíždějí prezentovat také přední odborníci ze zahraničí. Díky tomu neustále roste rovněž zájem o pasivní účast a tak evidujeme zvyšující se počet přihlášek. Vzhledem k zahraničním hostům jsme proto rozšířili jednací jazyky o angličtinu a účastníkům kolokvia nabízíme simultánní tlumočení z češtiny i angličtiny. Byť je deset let relativně krátká doba, PragueONCO toho během nich zvládlo hodně a dostalo se do povědomí našich i zahraničních onkologů, kteří na ně do Prahy rádi přijíždějí. Jeho pořadatel a organizátor společnost We Make Media, s. r. o. se bude snažit v nastoupeném trendu pokračovat a vysokou úroveň kolokvia dále rozvíjet.

Více informací o letošním kolokviu najdete na www.PragueONCO.cz