Category

Uncategorized @cs

Přípravy konference Ekonomie zdravotnictví jsou v plném proudu

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

27. 8. 2018 | Praha

Přípravy konference Ekonomie zdravotnictví jsou v plném proudu

Přípravy konference Ekonomie zdravotnictví jsou v plném proudu. Hlavními tématy konference je Ekonomika miniinvazivní a jednodenní péče a HTA a HB-HTA u přístrojů. S odborníky se setkáte 18. 10. 2018 v prostorech Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Nezapomeňte se registrovat zde.

Začal 9. ročník soutěže Sestra sympatie

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

27. 8. 2018 | Praha

Začal 9. ročník soutěže Sestra sympatie

Právě jsme spustili registraci do soutěže o nesympatičtější zdravotní sestřičku – Sestra sympatie 2018. Registraci naleznete na webových stránkách www.sestrasympatie.cz a bude ukončena 31.10.2018. V průběhu soutěže proběhnou dvě soutěžní kola, do nichž účastnice postoupí na základě SMS hlasování. Z nich vzejde 12 vítězek s nejvyšším počtem hlasů, které se zúčastní finále, které proběhne na 10. jubilejním plese Sestry na sál! v pražském paláci Žofín 8. března 2019. Více informací najdete na adrese www.sestrynasal.cz.

We Make Media jako eventová agentura nyní připravuje

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

26. 6. 2018 | Praha

We Make Media jako eventová agentura nyní připravuje

PragueONCO 2019

Onkologické kolokvium PragueONCO oslaví v příštím roce svůj jubilejní desátý ročník a je neodmyslitelně spjato se společností We Make Media, s. r. o. jako jeho pořadatelem a organizátorem. Za tu dobu se stalo prestižní akcí vyhledávanou a navštěvovanou předními odborníky v oblasti onkologie. Bohatý program a účast významných českých i zahraničních onkologů jsou zárukou každoročně se zvyšující účasti jeho návštěvníků. Předností kolokvia je mezioborový přístup, umožňující získání nových poznatků a výměnu zkušeností mezi specialisty jednotlivých oborů zapojenými do boje proti zhoubným nádorům. Právě díky mezioborovosti a zahraniční účasti nese PragueONCO označení WORLD INTERDISCIPLINARY ONCOLOGISTS MEETING. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina se zajištěním simultánního tlumočení.
PragueONCO 2019 se bude konat v Praze ve dnech 23.–25. ledna 2019, a to již tradičně v Clarion Congress Hotelu Prague pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“. Registrace aktivních i pasivních účastníků bude zahájena již v srpnu. Registraci, bližší informace o odborném programu, pokyny pro autory, stejně jako praktické záležitosti týkající se například ubytování najdete na stránkách PragueONCO.

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

V současné době probíhají intenzivní přípravy osmého ročníku sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie, jehož organizace byla opět svěřena agentuře We Make Media, s. r. o. Tento kongres s mezinárodní účastí se bude konat v termínu 25.–27. listopadu 2018 v Orea Hotelu Voroněž v Brně. Odborný program proběhne ve čtyřech sekcích: angiochirurgické, kardiochirurgické, posterové a v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. Stejně jako v předchozích letech, i tento rok nabízí sjezd možnost zapojení začínajících lékařů, a to v sekci určené mladým chirurgům do 35 let.
Možnost přihlášení abstraktů na kongres bude spuštěna v nejbližších dnech. Pro získání podrobnějších informací o chystaném kongresu navštivte stránky kardiovaskularnikongres.cz.

Celostátní konference ambulantní péče

We Make Media, s. r. o. ve spolupráci s EUC a.s. pro vás připravují také již 3. ročník celostátní konference ambulantní péče určené lékařům a sestrám. Termín jejího letošního konání je 15. listopadu 2018 a stejně jako v minulém roce konference proběhne na adrese: Na Pankráci 1690/125, Praha 4.
Těšit se můžete na zajímavé přednášky odborníků zabývajících se ambulantní péčí. Hlavní témata letošní konference budou zahrnovat diabetologii, lékařskou etiku, praktické lékařství, ale budete moci porovnat např. také zkušenosti z Velké Británie se svými, či seznámit se s legislativními novinkami v oblasti medicíny. V rámci konference bude také letos vyhlášena cena profesora MUDr. Františka Kölbela, DrSc., za mimořádný přínos v oblasti zdravotnictví EUC.
Bližší informace týkající se předběžného programu konference, možnosti registrace, či zpráv z předchozích ročníků naleznete na webu ambulance21.cz.

Konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assesment

Řešení otázek ekonomie ve zdravotnictví a systematického hodnocení zdravotnických technologií nabývá na stále větším významu. Proto se také společnost We Make Media, s. r. o. rozhodla přispět ke zvýšení informovanosti v této oblasti a ve spolupráci s předními odborníky založila v r. 2015 časopis věnovaný dané tematice. Své aktivity pak dále rozšířila o pořádání a organizaci konferencí Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assesment. Již 3. ročník této jednodenní konference se bude konat 18. října 2018 v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Program bude obsahovat přednášky týkající se např. ekonomických dopadů jednodenní péče, pohledu VZP a Svazu zdravotních pojišťoven na ni, či otázek HTA a HB-HTA.
K účasti na konferenci se můžete registrovat již od 1. července 2018 na internetových stránkách časopisu Ekonomie ve zdravotnictví: www.ezcr.cz/konference

Tisková konference pořádaná při příležitosti 5. Světového dne karcinomu slinivky břišní

Karcinom pankreatu patří k nejagresivnějším typům nádorů, o to záludnějším, že bývá zpravidla diagnostikován až v metastazujícím stadiu. Nadějí pro pacienty je proto včasný záchyt onemocnění. K nejnovějším metodám hledání biomarkerů signalizujících počínající malignity slinivky patří spektroskopické metody a analýza plazmy. Právě biomarkery by měly být přínosem pro rychlejší odhalení karcinomu pankreatu a s tím spojené efektivnější léčby raných stadií choroby.
Tisková konference pořádaná při příležitosti 5. Světového dne karcinomu slinivky břišní (World Pancreatic Cancer Day), jejímž organizátorem bude i tento rok agentura We Make Media, s. r. o., se bude konat 15. listopadu 2018. Svoji účast na tiskové konferenci můžete registrovat na e-mailu: j.zicha@wemakemedia.cz.

Palác Žofín patřil sestřičkám

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

3. 3. 2018 | Praha

PALÁC ŽOFÍN PATŘIL SESTŘIČKÁM

Sestry na sál! – 9. reprezentační ples zdravotních sester, pořádaný agenturou We Make Media, se již tradičně konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Pražský palác Žofín přivítal sestry tentokrát první březnový pátek a nabídl jim pestrý program, který měl jako vždy vyjádřit poděkování sestřičkám za jejich celoroční práci.

Tu při slavnostním zahájení připomněla také náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, která patřila k význačným VIP hostům plesu – špičkám české medicíny, zdravotnictví i sportu. Byl mezi nimi například rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima, plastický chirurg docent Jan Měšťák, ředitel FN Motol Ing. Miloslav Ludvík, olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek a další známé osobnosti.

Kromě noblesního lesku však byl ples již tradičně skvělou zábavou. Přispěli k tomu i moderátoři – charismatický Vojta Bernatský a šarmantní Marcela Augustová.

Hlavním „tahákem“ bylo strhující finále 8. ročníku soutěže Sestra sympatie 2017. Z dvanácti krásných, sympatických a milých sestřiček, které do finále poslalo hlasování fanoušků prostřednictvím sms, odborná porota nakonec vybrala jako vítězku Sáru Jánskou, výzkumnou sestru z Revmatologického ústavu v Praze. Druhé místo obsadila Helena Žilová, všeobecná sestra z EUC Premium, která zároveň s nejvyšším počtem hlasů přítomných hostů získala také titul Sestra sympatie plesu. Třetí místo pak patřilo Michaele Navrátilové z koronární jednotky VFN Praha. Na všechny vítězky čekaly nádherné ceny, ale zkrátka nepřišly ani ostatní finalistky a odnesly si domů skvělé dárky. Díky partnerům a sponzorům, především generálnímu partneru Česká lékárna holding a hlavnímu partneru Přerost a Švorc auto si báječné ceny z bohaté tomboly odnesli také hosté plesu. O to víc si pak užili „půlnoční překvapení“ v podobě vystoupení kapely No Name. Byl to krásný a nezapomenutelný večer, jak jednohlasně potvrdily i všechny finalistky přímo na pódiu.
Fotogalerii z proběhlého plesu najdete na www.sestrasympatie.cz

Vítězky soutěže Sestra sympatie 2017: 2. místo Sestra sympatie 2017 a Sestra sympatie plesu Helena Žilová, 1. místo Sestra sympatie 2017 Sára Jánská, 3. místo Sestra sympatie 2017 Michaela Navrátilová

Anonce PragueONCO 2018

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

18. 1. 2018 | Praha

ANONCE PragueONCO 2018

Vlajkovou lodí divize Events je bezesporu onkologické kolokvium PragueONCO. Ve dnech 24.–26. 1. 2018 se koná již devátý ročník, jehož novinkou je simultánní překlad do angličtiny. Nově se tak otevřou jeho brány i zahraničním účastníkům, kteří si budou moci vyslechnout prezentace v rámci bohatého a vysoce odborného programu,

a kolokvium se tak ještě více přiblíží svému cíli – stát se světovou interdisciplinární onkologickou událostí. Mezi aktivními účastníky přivítáme opět přední české lékaře, ale i řadu kapacit ze zahraničí. Zveme vás k návštěvě kolokvia PragueONCO ve dnech 24.–26. ledna 2018. Více informací najdete na www.PragueONCO.cz

Pojďte s námi na ples

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

18. 12. 2017 | Praha

SESTRY NA SÁL! (TENTOKRÁT TANEČNÍ)

Přijďte tančit a bavit se na 9. reprezentační ples zdravotních sester. Pod tradičním mottem Sestry na sál! se sejdeme v pátek 2.3. 2018 v nádherném prostředí pražského paláce Žofín.

Těšit se můžete nejen na bohatý zábavný program, skvělou hudbu a půlnoční vystoupení kapely No Name, ale také na setkání s přáteli i s předními osobnostmi medicíny i českého veřejného života. Čeká na vás také hodnotná tombola s luxusními cenami a především strhující finále 8. ročníku tradiční soutěže o nejsympatičtější sestřičku Sestra Sympatie 2017.

Přijďte fandit a užít si večer, jakých je v roce jen málo!

Vstupenky můžete objednávat už nyní na adrese v.heringova@wemakemedia.cz, případně telefonicky na čísle 776 599 302. Pokud nemáte možnost osobního odběru, rádi vám je doručíme prostřednictvím České pošty.

Pospěšte si, vstupenky jdou na dračku, tak ať se v první březnový pátek 2018 na Žofíně určitě setkáme!

Srdečně zve organizační tým WMM

The Fifteenth International Conference on Endothelin

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

13. 9. 2017 | Praha

The Fifteenth International Conference on Endothelin

Organizace nového ročníku významné mezinárodní konference o endotelinu byla svěřena do rukou eventové agentury We Make Media, s. r. o. Prestižní konference se v pravidelných intervalech koná již od roku 1988 v důležitých kulturních a vědeckých centrech – v Londýně, Tokyu, Montrealu, Edinburgu, Cambridge, Tsukubě atd. Po necelých třiceti letech od vzniku konference se mezi hostující města zařazuje také Praha a reklamní agentura We Make Media, s. r. o., bude při tom.

Setkání odborníků na endotelin se uskuteční v termínu od 4. do 7. října 2017 v prostorách hotelu Duo. Účast očekáváme hojnou, neboť s rozšiřujícím se spektrem znalostí o působení a funkci tohoto multifunkčního peptidu se rozšiřuje také počet odborností, jež by mohly pro svou činnost těžit z řady zajímavých novinek z této oblasti. Daná problematika osloví nejen kardiology, ale také nefrology, pneumology, diabetology, neurology nebo onkology.

We Make Media oslavila 10 let působení ve velkém stylu

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

31. 7. 2017 | Praha

We Make Media oslavila 10 let působení ve velkém stylu

Příjemné setkání s přáteli, příznivci a obchodními partnery – takový byl večírek Casino Royale agentury We Make Media. Letos k tomuto tradičnímu letnímu setkání byl o důvod víc: eventová agentura WMM slavila desáté výročí svého působení!

Party ve velkém stylu se tak stala příležitostí připomenout si, že na začátku každého významného rozhodnutí – jakým je i založení firmy – je třeba trochu zariskovat, aby se dostavil úspěch. A tak se hosté tentokrát sešli v pražském sále Theatre Royal, kde si mohli na vlastní kůži vyzkoušet půvab a přitažlivost mírného hazardu, samozřejmě v mezích zákona!

V Casinu WMM, inspirovaném bondovkou Casino Royale, profesionálně působící krupiéři z řad zaměstnanců znovu dokázali, že agentura WMM zvládne každou výzvu a dokáže bezchybně zajistit jakoukoliv událost, společenskou i odbornou. Úspěch a vysokou úroveň měla i holandská dražba cen, na něž nikdo z hráčů počtem vyhraných žetonů nedosáhl, a v níž návštěvníci mohli získat krásné a hodnotné ceny z Casino Shopu.

Lesk celému večírku dodalo elegantní prostředí sálu, kde kdysi sídlilo největší a nejmodernější kino v Praze, proslulé Bio Illusion. Šarm zlatých časů první republiky skvěle vystihla letošní Sestra Sympatie Sabina Beránková v dokonale stylové róbě. Ozdobou party byly i další vítězky předchozích ročníků soutěže o nejsympatičtější sestřičku ČR, stejně jako přední čeští lékaři a významní klienti WMM.

O skvělou náladu všech účastníků se postaraly drinky z jednoho z šesti nejlepších barů v celé Praze (podle žebříčku časopisu Elle) i vystoupení Jana J. Nedvěda – frontmana kapely Bek Ofis. Sladkou tečku představoval obří narozeninový dort, který rozkrojila zakladatelka a jednatelka WMM MUDr. Ivana Kaderková a popřála agentuře i jejím partnerům úspěch do dalších let. Pak už se hosté v nádherné letní noci mohli bavit při oblíbené diskotéce skoro až do rána.

Kdo jste se nemohli zúčastnit, pobavte se aspoň zhlédnutím videa z Casino Royale WMM!

We Make Media, Ivana Kaderková

Eventová agentura We Make Media oslavuje se svými klienty a přáteli 10 let svého působení

Hledá se Sestra sympatie!

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

21. 7. 2017 | Praha

Hledá se Sestra sympatie!

Máme dobrou zprávu pro všechny zájemce o soutěž Sestra sympatie! Na webových stránkách www.sestrasympatie.cz spustíme od 1. srpna 2017 registraci do nového ročníku. Přihlásit můžete svou oblíbenou zdravotní sestru, nebo sebe, pokud pracujete v této profesi.

O úspěchu uchazeček rozhodne široká veřejnost zasláním hlasů v podobě SMS. Finále soutěže Sestra sympatie se uskuteční dne 2. března 2018 v paláci Žofín v Praze během 9. reprezentačního plesu sester – Sestry na sál!

Registrace je možná od 1. 8. – 31. 10. 2017.