Category

Uncategorized @cs

Jubilejní X. ročník zasedání registru pacientů s cystickou fibrózou – RECYF 2021

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

15. 12. 2021 | Praha

Jubilejní X. ročník zasedání registru pacientů s cystickou fibrózou – RECYF 2021

Začátkem prosince agentura We Make Media, s. r. o., jež mimo jiné vydává časopis pro odborníky věnovaný cystické fibróze, organizovala jubilejní X. ročník zasedání registru pacientů s tímto onemocněním. Setkání RECYF se účastnili lékaři z center pro léčbu cystické fibrózy z celé ČR, fyzioterapeuti a další významní členové multidisciplinárního týmu. Prezentované výsledky byly velmi potěšující jak pro odborníky, tak pacienty.

Projekt Zachraňme kůži!

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

12. 10. 2021 | Praha

Projekt Zachraňme kůži!

We Make Media, s. r. o., spustila na den seniorů, který připadá na 1. října, celorepublikovou kampaň na osvětu před zhoubnými nemelanomovými kožními nádory – konkrétně před bazaliomem a spinaliomem, které jsou mnohdy opomíjeny. Pilotním regionem pro osvětu byl zvolen Královéhradecký kraj a následovat budou další. Projekt se díky svému zaměření těší velkému zájmu médií (Rozhovor v Českém rozhlase Hradec Králové nebo ČT24). Více informací o projektu a naplánovaných událostech si můžete přečíst na www.zachranmekuzi.cz.

Hlávkovu cenu získala kniha o léčbě slinivky břišní

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

29. 6. 2021 | Praha

Hlávkovu cenu získala kniha o léčbě slinivky břišní

Prestižní cenu Josefa Hlávky, udělovanou za mimořádné vědecké nebo umělecké dílo, v oblasti lékařských věd za rok 2020 získala kniha Onemocnění slinivky břišní. Slavnostní akt proběhl v pondělí 28. 6. 2021 v areálu Hlávkových domů v Praze.

Titul Onemocnění slinivky břišní je první kompletní monografii z obnovené edice slavné Albertovy sbírky, která tradičně patřila k pilířům české i světové medicínské literatury, její moderní reedice se ujalo nakladatelství We Make Media.

Odborným garantem nejen tohoto titulu, ale celého dlouhodobého projektu, se stal prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK.

Prof. MUDr. Eduard Albert byl přední český chirurg, který působil v 19. století. Na jeho počest se začátkem minulého století začala vydávat série knih pod názvem Albertova sbírka.

Literární cena Josefa Hlávky je každoročně udělována Nadací Českého literárního fondu a Nadáním J., M. a Z. Hlávkových a za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, věd lékařských, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě.

Profesor Krška, přední odborník mezinárodního věhlasu, stojí i za druhou publikací Albertovy sbírky – Onemocnění žaludku. Kniha byla slavnostně pokřtěna 21. 6. 2021 v předsálí Vlasteneckého sálu v budově staroslavného pražského Karolina. Křest se uskutečnil pod patronací rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, za účasti editora doc. MUDr. Davida Hoskovce, Ph.D., odborného garanta reedice prof. MUDr. Zdeňka Kršky, DrSc., a části kolektivu spoluautorů. Knihu vydalo nakladatelství We Make Media.

Snímek ze křtu knihy Onemocnění žaludku. Na fotografii zleva prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., odborný garant, MUDr. Ivana Kaderková jednatelka nakladatelství We Make Media, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Karlovy Univerzity a doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., editor publikace.

Nejsympatičtější sestřička je z Prahy

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

25. 5. 2021 | Praha

Nejsympatičtější sestřička je z Prahy

Po pauze, vynucené pandemií covidu-19, letos pokračovala 11. ročníkem soutěž o nejsympatičtější zdravotní sestřičku České republiky. Vyvrcholila slavnostním finálovým večerem na pražském Žofíně, kde zcela unikátní titul Sestra sympatie 2019 + 2020 za oba ročníky získala Mgr. Marcela Tomanová z Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o. v Praze.

Cenu za 2. místo si odnesla Mgr. Vendula Gronová z FN Na Bulovce, 3. místo připadlo Bc. Šárce Vlkové z Canadian Medical. O vítězkách rozhodovala hvězdná porota, složená z předních osobností české medicíny a veřejného života. Zasedli v ní prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.; doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.; JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA; Libor Přerost; Ing. Daniel Horák; prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; Mgr. Kristýna Fejfarová; Anna Motlíková; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA; Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

Ačkoliv se finále konalo v komorním pojetí za přísných hygienických opatření, atmosféra byla slavnostní, a přesto tradičně plná dobré zábavy. Přispěl k tomu i moderátor Vojta Bernatský, který celým večerem provázel.

Krásné a hodnotné ceny čekaly na všechny vítězky i finalistky. Hlavní cena pro absolutní vítězku zahrnovala kromě jiných darů poukaz na luxusní kosmetiku Nuance na půl roku od společnosti dr.Max, generálního partnera akce, a zapůjčení nového vozu Škoda Scala od společnosti Přerost a Švorc auto.

Smyslem této soutěže je poděkování a odměna zdravotním sestrám za jejich náročnou práci. Proto bude pokračovat i v dalších letech, snad již za normálních podmínek s účastí veřejnosti na tradičním galaplese Sestry na sál!

„Sestra sympatie opravdu není jen o kráse tváře a o ideální postavě, ale je o té vnitřní kráse,ˮ potvrdila bezprostředně po svém vítězství Marcela Tomanová, která si rovněž odnesla titul Sestra sympatie INTERNETU. O něm rozhodovala veřejnost SMS hlasováním, které proběhlo na internetových stránkách sestrasympatie.cz.

Vítězka 11. ročníku soutěže Sestra sympatie a zároveň vítězka titulu Sestra sympatie INTERNETU paní Mgr. Marcela Tomanová, hlavní sestra Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o., druhé místo obsadila Mgr. Vendula Gronová z FN Na Bulovce (vlevo) a 3. místo získala Bc. Šárka Vlková z EUC Premium. Vítězky obdržely překrásné korunky a šperky od společnosti Fabos, kosmetiku Nuance a mnoho dalších cen. Hlavní cenou pro vítězku bylo zapůjčení vozu Škoda Scala na půl roku od partnera soutěže Přerost a Švorc auto.

Vítězka 11. ročníku soutěže Sestra sympatie a zároveň vítězka titulu Sestra sympatie INTERNETU paní Mgr. Marcela Tomanová, hlavní sestra Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o., druhé místo obsadila Mgr. Vendula Gronová z FN Na Bulovce (vlevo) a 3. místo získala Bc. Šárka Vlková z Canadian Medical. Vítězky obdržely překrásné korunky a šperky od společnosti Fabos, kosmetiku Nuance a mnoho dalších cen. Hlavní cenou pro vítězku bylo zapůjčení vozu Škoda Scala na půl roku od partnera soutěže Přerost a Švorc auto.

World MedNet slaví první výročí

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

10. 5. 2021 | Praha

World MedNet slaví první výročí

Portál World MedNet určený lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům oslavil v dubnu 2021 své 1. narozeniny. A není pochyb o tom, že důvodů k oslavě bylo hodně. Za pouhý rok své existence se vepsal do povědomí především odborné veřejnosti a registrovaní uživatelé jej používají jako cenný informační zdroj. Pojďte nahlédnout, co všechno za tak krátkou dobu dokázal.

Během jediného roku si uživatelé portálu World MedNet mohli dle svého zájmu vybrat mezi stovkami odborných časopisů a tisíci článků v nich uveřejněných, stovkami přednášek našich a zahraničních specialistů, desítkami online probíhajících webinářů a rozhovorů. Pravidelně se na stránkách World MedNet objevují také zajímavosti ze světa medicíny, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

World MedNet dokázal svou životaschopnost i v nelehké pandemické situaci, během níž přenášel živé vysílání jedné z nejvýznamnějších onkologických akcí s mezinárodní účastí pořádaných v České republice – 12. ročníku kolokvia PragueONCO, které v r. 2021 probíhalo virtuálně a jehož se zúčastnil úctyhodný počet návštěvníků. www.worldmednet.cz

12. PragueONCO ve virtuální podobě

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

7. 1. 2021 | Praha

12. PragueONCO ve virtuální podobě

Letošní již dvanácté kolokvium PragueONCO bude ve dnech 20.–22. ledna 2021 probíhat virtuálně. Lékaři i nelékaři mají možnost sledovat online živé vysílání přímo z Clarion Congress Hotelu, tradičního místa konaní této významné onkologické akce. Kolokvium, které klade důraz na mezioborovou spolupráci v péči o onkologické pacienty, nabízí opět přednášky seznamující s nejnovějšími poznatky prezentovanými předními nejen českými, ale i zahraničními odborníky.

Celý třídenní program a všechny paralelní sekce budou vysílány živě na www.worldmednet.cz/tv.

Zájemci z řad lékařů i nelékařů se mohou registrovat na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021.

8. podzimní edukační seminář

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

10. 11. 2020 | Praha

8. podzimní edukační seminář

Seminář s tradičním tématem MDS – myelodysplastický syndrom se letos kvůli epidemiologické situaci koná ve virtuální podobě. Seminář je určen pro lékaře a budou zde prezentovány novinky v oboru, zkušenosti z pracoviště, výhledy léčby, včetně prezentování nových studií a kazuistik. PDF program naleznete zde.

Seminář můžete zhlédnout na WorldMedNet.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

Projekt Cystická fibróza

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

8. 9. 2020 | Praha

Projekt Cystická fibróza

Cystická fibróza neboli mukoviscidóza je vzácné, autozomálně recesivně dědičné onemocnění, postihující především plíce a pankreas. Pacienti s ní jsou více náchylní k infekcím a zánětům vedoucím k závažným pneumoniím, poškozením plicní tkáně a respirační funkce. V rámci zvýšení edukace lékařů i pacientů a jejich rodin pracuje společnost We Make Media, s. r. o. na stejnojmenném projektu, zahrnujícím následující aktivity:

  • Meeting Fyzioterapeutický přístup u pacientů s cystickou fibrózou (jaro 2021).
  • Časopis, vycházející již druhým rokem v úzké spolupráci s pracovní skupinou pro cystickou fibrózu ČLS JEP, který přináší poznatky z oblasti léčby cystické fibrózy a obsahuje odborné články, studie, doporučené postupy, zprávy ze zahraničních i tuzemských kongresů a kazuistiky. Titul je určený odborníkům.
  • Kampaň pro pacienty a příbuzné nemocných s cystickou fibrózou, která probíhá ve třech nemocnicích v ČR: FN Motol, FN Hradec Králové a FN Olomouc a v níž formou letáků, plakátů a LCD obrazovek seznamujeme s webem CFsource.cz, shromažďujícím informace o tomto onemocnění.