All Posts By

Klara

5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

12. 8. 2019 | Praha

5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology

Společnost We Make Media se zhostila organizace dalšího kongresu. Tentokrát se tematicky zaměříme na nefrologii, neboť se naše eventové portfolio rozrostlo o organizaci česko-rakouského kongresu s názvem 5th Central European Meeting on Nephrology and 9th Czech Austrian Meeting on Nephrology.

Svou účast na něm potvrdila řada významných odborníků. Kongres bude probíhat v termínu 13.–14. prosince 2019 a místem konání bude hotel Grandium Prague.

Žofín opět patřil zdravotním sestřičkám

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

11. 3. 2019 | Praha

Žofín opět patřil zdravotním sestřičkám

Jubilejní X. ples Sestry na sál! nadchnul všechny – hosty, VIP osobnosti i účastnice finálového kola soutěže Sestra sympatie, která je tradiční součástí této významné společenské akce.

V nádherném prostředí pražského paláce Žofín si tak 8. března 2019 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy zatančily významné osobnosti české medicíny i veřejného života spolu se sestřičkami, pro něž jej agentura We Make Media pořádá jako výraz uznání a díků za jejich záslužnou práci.

Na účastníky čekal bohatý program s hudbou všech stylů, tanec, soutěže, tombola, občerstvení zdarma i koncert Paĺo Habery jako „půlnoční překvapení“. Nadšení vzbudil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když si připomněl bouřlivé mládí a zazpíval s kapelou jako naprostý profesionál! Večerem provázeli osvědčení moderátoři Marcela Augustová a Vojtěch Bernatský.

Vítězkou letošního 9. ročníku soutěže Sestra sympatie se stala Petra Verčík z doléčovacího oddělení pro muže Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze. Největší počet hlasů od přítomných v sále jí vynesl zároveň i korunku Sestry sympatie plesu, což se stalo teprve podruhé v historii soutěže. Druhé místo získala Petra Fridrichová z interního oddělení kliniky EUC v Ústí nad Labem, jako třetí se umístila Blanka Szabó z interny Masarykovy městské nemocnice. Ve dvanáctičlenné odborné porotě zasedli například profesor Pavel Pafko, docent Jan Měšťák, děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Aleksi Šedo, ale i řada dalších významných osobností

Hodnotné ceny čekaly kromě tří vítězek na všech dvanáct finalistek soutěže. Hlavní výhrou pro vítězku se stalo zapůjčení vozu Škoda Rapid na 234 dnů od společnosti Přerost a Švorc auto, která je vedle nadačního fondu EUC Elucidate stříbrným partnerem akce. Zlatým partnerem je Česká lékárna holding.

A protože kolektiv pořádající agentury We Make Media se neustále zlepšuje a poskytuje stále kvalitnější služby, slibujeme vám, že příští – už XI. ročník plesu Sestry na sál! bude ještě krásnější, zábavnější a bohatší než ten letošní. Tak si ho nenechejte ujít.

Ivana Kaderková a Daniel Horák

Vítězku 9. ročníku soutěže Sestra sympatie Petru Verčík tradičně vyhlásila MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka pořádající agentury We Make Media, společně s Ing. Danielem Horákem, generálním ředitelem společnosti Česká lékárna holding, která je zlatým partnerem této významné soutěže.

Jubilejní ples Sestry na sál!

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

6. 2. 2019 | Praha

Jubilejní ples Sestry na sál!

Zatímco sama společnost We Make Media, s. r. o., oslavila své desáté narozeniny v r. 2017, v letošním roce se může pochlubit hned dvěma jubilejními ročníky významných projektů, jejichž je pořadatelem a organizátorem. První z nich – 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO – proběhlo koncem ledna za rekordní účasti 942 českých i zahraničních návštěvníků.

Zdravotní sestřičky pak mají ve svých diářích zapsáno datum 8. března 2019. V tento den se chystají uposlechnout výzvy Sestry na sál! a zúčastnit se svého oblíbeného, již jubilejního ročníku plesu, který je určen právě jim a bude se konat tradičně na pražském Žofíně. Ty nejsympatičtější sestřičky si z něj odnesou korunky soutěží Sestra sympatie 2018 a Sestra sympatie plesu, kterou zvolí návštěvníci přímo na místě během večera.

V rámci bohatého programu se můžete těšit na skupinu GURMANIA BAND, THE PARTY BAND, na půlnoční vystoupení Pavola Habery s přáteli a až do tří hodin ráno na DJ Sunface.

Sestry na sál! slýchá většina zdravotních sestřiček především ve svém každodenním pracovním životě. Proto výměna za taneční sály je vyjádřením poděkování za výkon jejich nelehké profese, a to po odborné i lidské stránce. Oslavme tedy společně jubilejní již10. ročník plesu!

Podrobný program plesu naleznete zde.

PragueONCO slaví první kulaté jubileum

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

7. 1. 2019 | Praha

PragueONCO slaví první kulaté jubileum

Ve dnech 23.–25. ledna 2019 se bude konat v Praze jubilejní, 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2019. Za deset let své existence si vydobylo přední místo mezi odbornými onkologickými akcemi. Jedním z důvodů je i skutečnost, že se nejedná pouze o úzce zaměřenou akci, ale od samého počátku je zdůrazňována důležitost mezioborové spolupráce všech, kteří o onkologické pacienty pečují. Svědčí o tom i motto kolokvia: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“.

Význam kolokvia potvrzuje i fakt, že již dávno překročilo hranice České republiky a přednášet na něm si pokládají za čest významní onkologové a specialisté z jiných oborů, kteří tvoří multidisciplinární týmy léčící onkologické pacienty, a to nejen z České a Slovenské republiky, ale výsledky své práce přijíždějí prezentovat také přední odborníci ze zahraničí. Díky tomu neustále roste rovněž zájem o pasivní účast a tak evidujeme zvyšující se počet přihlášek. Vzhledem k zahraničním hostům jsme proto rozšířili jednací jazyky o angličtinu a účastníkům kolokvia nabízíme simultánní tlumočení z češtiny i angličtiny. Byť je deset let relativně krátká doba, PragueONCO toho během nich zvládlo hodně a dostalo se do povědomí našich i zahraničních onkologů, kteří na ně do Prahy rádi přijíždějí. Jeho pořadatel a organizátor společnost We Make Media, s. r. o. se bude snažit v nastoupeném trendu pokračovat a vysokou úroveň kolokvia dále rozvíjet.

Více informací o letošním kolokviu najdete na www.PragueONCO.cz

Sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie se blíží

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

1. 11. 2018 | Praha

Sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie se blíží!

Ve dnech od 25. do 27. 11. 2018 se bude konat VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Společnost We Make Media jako organizátor akce již finalizuje přípravy na toto významné setkání, které proběhne v brněnském Orea Hotelu Voroněž. Také letos se sjezdu zúčastní řada významných zahraničních odborníků, mezi něž patří například Alison Halliday, prezidentka European Society for Vascular Surgery, či Marian Zembala, prezident European Association for Cardio -Thoracic Surgery.

Přípravy konference Ekonomie zdravotnictví jsou v plném proudu

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

14. 9. 2018 | Praha

Přípravy konference Ekonomie zdravotnictví jsou v plném proudu

Přípravy konference Ekonomie zdravotnictví jsou v plném proudu. Hlavními tématy konference je Ekonomika miniinvazivní a jednodenní péče a HTA a HB-HTA u přístrojů. S odborníky se setkáte 18. 10. 2018 v prostorech Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Nezapomeňte se registrovat zde.

Začal 9. ročník soutěže Sestra sympatie

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

27. 8. 2018 | Praha

Začal 9. ročník soutěže Sestra sympatie

Právě jsme spustili registraci do soutěže o nesympatičtější zdravotní sestřičku – Sestra sympatie 2018. Registraci naleznete na webových stránkách www.sestrasympatie.cz a bude ukončena 31.10.2018. V průběhu soutěže proběhnou dvě soutěžní kola, do nichž účastnice postoupí na základě SMS hlasování. Z nich vzejde 12 vítězek s nejvyšším počtem hlasů, které se zúčastní finále, které proběhne na 10. jubilejním plese Sestry na sál! v pražském paláci Žofín 8. března 2019. Více informací najdete na adrese www.sestrynasal.cz.

We Make Media jako eventová agentura nyní připravuje

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

26. 6. 2018 | Praha

We Make Media jako eventová agentura nyní připravuje

PragueONCO 2019

Onkologické kolokvium PragueONCO oslaví v příštím roce svůj jubilejní desátý ročník a je neodmyslitelně spjato se společností We Make Media, s. r. o. jako jeho pořadatelem a organizátorem. Za tu dobu se stalo prestižní akcí vyhledávanou a navštěvovanou předními odborníky v oblasti onkologie. Bohatý program a účast významných českých i zahraničních onkologů jsou zárukou každoročně se zvyšující účasti jeho návštěvníků. Předností kolokvia je mezioborový přístup, umožňující získání nových poznatků a výměnu zkušeností mezi specialisty jednotlivých oborů zapojenými do boje proti zhoubným nádorům. Právě díky mezioborovosti a zahraniční účasti nese PragueONCO označení WORLD INTERDISCIPLINARY ONCOLOGISTS MEETING. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina se zajištěním simultánního tlumočení.
PragueONCO 2019 se bude konat v Praze ve dnech 23.–25. ledna 2019, a to již tradičně v Clarion Congress Hotelu Prague pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“. Registrace aktivních i pasivních účastníků bude zahájena již v srpnu. Registraci, bližší informace o odborném programu, pokyny pro autory, stejně jako praktické záležitosti týkající se například ubytování najdete na stránkách PragueONCO.

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

V současné době probíhají intenzivní přípravy osmého ročníku sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie, jehož organizace byla opět svěřena agentuře We Make Media, s. r. o. Tento kongres s mezinárodní účastí se bude konat v termínu 25.–27. listopadu 2018 v Orea Hotelu Voroněž v Brně. Odborný program proběhne ve čtyřech sekcích: angiochirurgické, kardiochirurgické, posterové a v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. Stejně jako v předchozích letech, i tento rok nabízí sjezd možnost zapojení začínajících lékařů, a to v sekci určené mladým chirurgům do 35 let.
Možnost přihlášení abstraktů na kongres bude spuštěna v nejbližších dnech. Pro získání podrobnějších informací o chystaném kongresu navštivte stránky kardiovaskularnikongres.cz.

Celostátní konference ambulantní péče

We Make Media, s. r. o. ve spolupráci s EUC a.s. pro vás připravují také již 3. ročník celostátní konference ambulantní péče určené lékařům a sestrám. Termín jejího letošního konání je 15. listopadu 2018 a stejně jako v minulém roce konference proběhne na adrese: Na Pankráci 1690/125, Praha 4.
Těšit se můžete na zajímavé přednášky odborníků zabývajících se ambulantní péčí. Hlavní témata letošní konference budou zahrnovat diabetologii, lékařskou etiku, praktické lékařství, ale budete moci porovnat např. také zkušenosti z Velké Británie se svými, či seznámit se s legislativními novinkami v oblasti medicíny. V rámci konference bude také letos vyhlášena cena profesora MUDr. Františka Kölbela, DrSc., za mimořádný přínos v oblasti zdravotnictví EUC.
Bližší informace týkající se předběžného programu konference, možnosti registrace, či zpráv z předchozích ročníků naleznete na webu ambulance21.cz.

Konference Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assesment

Řešení otázek ekonomie ve zdravotnictví a systematického hodnocení zdravotnických technologií nabývá na stále větším významu. Proto se také společnost We Make Media, s. r. o. rozhodla přispět ke zvýšení informovanosti v této oblasti a ve spolupráci s předními odborníky založila v r. 2015 časopis věnovaný dané tematice. Své aktivity pak dále rozšířila o pořádání a organizaci konferencí Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assesment. Již 3. ročník této jednodenní konference se bude konat 18. října 2018 v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Program bude obsahovat přednášky týkající se např. ekonomických dopadů jednodenní péče, pohledu VZP a Svazu zdravotních pojišťoven na ni, či otázek HTA a HB-HTA.
K účasti na konferenci se můžete registrovat již od 1. července 2018 na internetových stránkách časopisu Ekonomie ve zdravotnictví: www.ezcr.cz/konference

Tisková konference pořádaná při příležitosti 5. Světového dne karcinomu slinivky břišní

Karcinom pankreatu patří k nejagresivnějším typům nádorů, o to záludnějším, že bývá zpravidla diagnostikován až v metastazujícím stadiu. Nadějí pro pacienty je proto včasný záchyt onemocnění. K nejnovějším metodám hledání biomarkerů signalizujících počínající malignity slinivky patří spektroskopické metody a analýza plazmy. Právě biomarkery by měly být přínosem pro rychlejší odhalení karcinomu pankreatu a s tím spojené efektivnější léčby raných stadií choroby.
Tisková konference pořádaná při příležitosti 5. Světového dne karcinomu slinivky břišní (World Pancreatic Cancer Day), jejímž organizátorem bude i tento rok agentura We Make Media, s. r. o., se bude konat 15. listopadu 2018. Svoji účast na tiskové konferenci můžete registrovat na e-mailu: j.zicha@wemakemedia.cz.

Palác Žofín patřil sestřičkám

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

3. 3. 2018 | Praha

PALÁC ŽOFÍN PATŘIL SESTŘIČKÁM

Sestry na sál! – 9. reprezentační ples zdravotních sester, pořádaný agenturou We Make Media, se již tradičně konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Pražský palác Žofín přivítal sestry tentokrát první březnový pátek a nabídl jim pestrý program, který měl jako vždy vyjádřit poděkování sestřičkám za jejich celoroční práci.

Tu při slavnostním zahájení připomněla také náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, která patřila k význačným VIP hostům plesu – špičkám české medicíny, zdravotnictví i sportu. Byl mezi nimi například rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima, plastický chirurg docent Jan Měšťák, ředitel FN Motol Ing. Miloslav Ludvík, olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek a další známé osobnosti.

Kromě noblesního lesku však byl ples již tradičně skvělou zábavou. Přispěli k tomu i moderátoři – charismatický Vojta Bernatský a šarmantní Marcela Augustová.

Hlavním „tahákem“ bylo strhující finále 8. ročníku soutěže Sestra sympatie 2017. Z dvanácti krásných, sympatických a milých sestřiček, které do finále poslalo hlasování fanoušků prostřednictvím sms, odborná porota nakonec vybrala jako vítězku Sáru Jánskou, výzkumnou sestru z Revmatologického ústavu v Praze. Druhé místo obsadila Helena Žilová, všeobecná sestra z EUC Premium, která zároveň s nejvyšším počtem hlasů přítomných hostů získala také titul Sestra sympatie plesu. Třetí místo pak patřilo Michaele Navrátilové z koronární jednotky VFN Praha. Na všechny vítězky čekaly nádherné ceny, ale zkrátka nepřišly ani ostatní finalistky a odnesly si domů skvělé dárky. Díky partnerům a sponzorům, především generálnímu partneru Česká lékárna holding a hlavnímu partneru Přerost a Švorc auto si báječné ceny z bohaté tomboly odnesli také hosté plesu. O to víc si pak užili „půlnoční překvapení“ v podobě vystoupení kapely No Name. Byl to krásný a nezapomenutelný večer, jak jednohlasně potvrdily i všechny finalistky přímo na pódiu.
Fotogalerii z proběhlého plesu najdete na www.sestrasympatie.cz

Vítězky soutěže Sestra sympatie 2017: 2. místo Sestra sympatie 2017 a Sestra sympatie plesu Helena Žilová, 1. místo Sestra sympatie 2017 Sára Jánská, 3. místo Sestra sympatie 2017 Michaela Navrátilová