All Posts By

Klara

12. PragueONCO ve virtuální podobě

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

7. 1. 2021 | Praha

12. PragueONCO ve virtuální podobě

Letošní již dvanácté kolokvium PragueONCO bude ve dnech 20.–22. ledna 2021 probíhat virtuálně. Lékaři i nelékaři mají možnost sledovat online živé vysílání přímo z Clarion Congress Hotelu, tradičního místa konaní této významné onkologické akce. Kolokvium, které klade důraz na mezioborovou spolupráci v péči o onkologické pacienty, nabízí opět přednášky seznamující s nejnovějšími poznatky prezentovanými předními nejen českými, ale i zahraničními odborníky.

Celý třídenní program a všechny paralelní sekce budou vysílány živě na www.worldmednet.cz/tv.

Zájemci z řad lékařů i nelékařů se mohou registrovat na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021.

8. podzimní edukační seminář

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

10. 11. 2020 | Praha

8. podzimní edukační seminář

Seminář s tradičním tématem MDS – myelodysplastický syndrom se letos kvůli epidemiologické situaci koná ve virtuální podobě. Seminář je určen pro lékaře a budou zde prezentovány novinky v oboru, zkušenosti z pracoviště, výhledy léčby, včetně prezentování nových studií a kazuistik. PDF program naleznete zde.

Seminář můžete zhlédnout na WorldMedNet.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

Projekt Cystická fibróza

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

8. 9. 2020 | Praha

Projekt Cystická fibróza

Cystická fibróza neboli mukoviscidóza je vzácné, autozomálně recesivně dědičné onemocnění, postihující především plíce a pankreas. Pacienti s ní jsou více náchylní k infekcím a zánětům vedoucím k závažným pneumoniím, poškozením plicní tkáně a respirační funkce. V rámci zvýšení edukace lékařů i pacientů a jejich rodin pracuje společnost We Make Media, s. r. o. na stejnojmenném projektu, zahrnujícím následující aktivity:

  • Meeting Fyzioterapeutický přístup u pacientů s cystickou fibrózou (jaro 2021).
  • Časopis, vycházející již druhým rokem v úzké spolupráci s pracovní skupinou pro cystickou fibrózu ČLS JEP, který přináší poznatky z oblasti léčby cystické fibrózy a obsahuje odborné články, studie, doporučené postupy, zprávy ze zahraničních i tuzemských kongresů a kazuistiky. Titul je určený odborníkům.
  • Kampaň pro pacienty a příbuzné nemocných s cystickou fibrózou, která probíhá ve třech nemocnicích v ČR: FN Motol, FN Hradec Králové a FN Olomouc a v níž formou letáků, plakátů a LCD obrazovek seznamujeme s webem CFsource.cz, shromažďujícím informace o tomto onemocnění.

11. ročník soutěže Sestra sympatie byl zahájen

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

15. 8. 2020 | Praha

11. ročník soutěže Sestra sympatie byl zahájen

Každoročně pořádáme soutěž Sestra sympatie, které se účastní zdravotní sestřičky z celé republiky. Letos se koná již 11. ročník a slavnostní vyhlášení proběhne na reprezentačním plese zdravotních sester Sestry na sál!, který se bude konat 19. března 2021 na pražském Žofíně. Máte ve svém okolí zdravotní sestřičku, která by si tento titul zasloužila? Řekněte jí o soutěži! Více informací naleznete na webu www.sestrasympatie.cz/. Registrace poběží do 31. října 2020.

#sestrynasal #sestrasympatie

World MedNet

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

28. 5. 2020 | Praha

World MedNet

Prvního dubna 2020 spustila společnost We Make Media, s. r. o., svůj nový projekt, kterým je internetový portál World Mednet. Jeho cílem je poskytovat na jednom místě přehledné informace ze světa medicíny. Je členěn na tři části: Library MedNet obsahující odborné publikace vydané WMM i jinými nakladateli, Academy MedNet se zaměřením na vzdělávání lékařů a TV MedNet nabízející videozáznamy z kongresů, průběhu operací, rozhovorů se specialisty. Tuto virtuální nabídku považujeme zejména v současné době restriktivních opatření vzhledem k pandemii koronaviru za zvláště významnou, neboť umožní nahradit např. konání klasických konferencí, seminářů či poradních sborů jejich virtuální podobou.

World MedNet – informace ze světa medicíny

World MedNet

Křest knihy Onemocnění slinivky břišní – začátek nové tradice

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

18. 3. 2020 | Praha

Křest knihy Onemocnění slinivky břišní – začátek nové tradice

Zahájení 11. ročníku kolokvia PragueONCO se stalo příležitostí pro slavnostní křest knihy Onemocnění slinivky břišní – první kompletní monografie z nové reedice Albertova sbírka.

Mimořádnou publikaci pokřtili prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Za vznikem tohoto vysoce potřebného díla stojí prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty s kolektivem spoluautorů včetně zahraničních specialistů. Kniha poskytuje nejnovější poznatky medicíny z teoretické i praktické oblasti a zároveň informace k doporučeným postupům diagnostiky a léčby.

Profesor Krška v této souvislosti připomněl, že v současnosti sice lze najít jednotlivé dílčí informace také na internetu, ale zároveň chybí souhrnný pohled, který by zmapoval celý terén onemocnění slinivky břišní. Ten poskytne právě nová odborná publikace, která lékařům napříč obory přináší nejmodernější poznatky, klasifikaci a guidelines. Kromě výstupů pro každodenní praxi obsahuje i podklady pro vědecké bádání. Zahrnuje anatomii, fyziologii, patologickou fyziologii a patologii pankreatu, dále zobrazovací metody a interdisciplinární přístup k jeho hlavním onemocněním – zánětům, nádorům a stavům po úrazech.

Uvedená kompletní monografie zároveň ukazuje, jak budou vypadat připravované další díly nového vydání Albertovy sbírky. Tato reedice navazuje na tradici světově proslulé české medicínské literatury, kterou inicioval známý český profesor Eduard Albert. Ve své době představovala nejmodernější lékařské poznatky s cílem jejich využití v praxi. Poslední z těchto publikací vyšla v 80. letech minulého století a podobné dílo dosud citelně chybělo. Následující díly edice, jichž se ujalo nakladatelství We Make Media, s. r. o., budou vycházet v příštích letech v jednotné koncepci s plánem průběžné aktualizace. Věnovat se budou onemocněním jednotlivých orgánů, případně orgánových systémů.

(uzi)

Křest první knihy z reedice Albertovy sbírky s názvem Onemocnění slinivky břišní. Knihu představuje MUDr. I. Kaderková, We Make Media, s. r. o., spolu s rektorem UK prof. MUDr. T. Zimou, DrSc., MBA, děkanem 1. LF UK prof. MUDr. A. Šedem, DrSc., prof. MUDr. Z. Krškou, DrSc., a částí kolektivu spoluautorů.

Křest první knihy z reedice Albertovy sbírky s názvem Onemocnění slinivky břišní. Knihu představuje MUDr. I. Kaderková, jednatelka nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o., spolu (zprava) s rektorem UK prof. MUDr. T. Zimou, DrSc., MBA, děkanem 1. LF UK prof. MUDr. A. Šedem, DrSc., odborným garantem knihy prof. MUDr. Z. Krškou, DrSc., a částí kolektivu spoluautorů.

Ples Sestry na sál!, plánovaný na 27. března 2020, se nekoná

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

11. 3. 2020 | Praha

Ples Sestry na sál!, plánovaný na 27. března 2020, se nekoná

Vážení příznivci plesu,

velmi nás to mrzí, ale s ohledem na vývoj epidemiologické situace šíření koronaviru, doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakazujícího konání hromadných akcí nad 100 osob se letošní, 11. ročník reprezentačního plesu zdravotních sester Sestry na sál! nekoná.

Zakoupené vstupenky můžete využít pro vstup na následující ročník plesu, který proběhne v pátek 19. března 2021. (Pro vrácení vstupného prosím kontaktujte prodejce vstupenek na e-mailové adrese info@goout.cz.)

Omlouváme se za komplikace a těšíme se na shledání v příštím roce.

PragueONCO vstupuje do druhého decennia

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

20. 1. 2020 | Praha

PragueONCO vstupuje do druhého decennia

Prestižní pražské mezioborové onkologické kolokvium má za sebou už deset úspěšných ročníků. Ten 11. se bude konat v termínu 29.–31. 1. 2020 již tradičně v Clarion Congress Hotelu Prague. Jeho účastníci se mohou těšit na kvalitní odborný program prezentovaný předními českými i zahraničními onkology, obohacený o minikokvia a paralelní sekce. Seznámí se s novinkami ve svém oboru i s poznatky z praxe svých kolegů, s nimiž budou mít možnost diskutovat.

Na závěr dovolte použít citaci prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., děkana 1. LF UK v Praze, který v úvodníku publikovaném v časopise PragueONCO Journal vyzdvihuje vzrůstající počet účastníků, institucí, lékařských fakult i odborných společností, které tomuto setkání udělují záštitu. Na závěr hodnotí kolokvium těmito slovy: „PragueONCO se rozvíjí a vsadím se, že se ještě dále směrem ke své „zletilosti“ rozvíjet bude…“ a přeje mu další desítky ročníků.

Pořadatel, společnost We Make Media, s. r. o., zve všechny odborníky pečující o onkologické pacienty k účasti. Bližší informace najdete na www.PragueONCO.cz.

Pojďte tančit!

By | Uncategorized @cs | No Comments

novinky

12. 1. 2020 | Praha

Pojďte tančit!
Už pilujete taneční kroky?
Náš ples Sestry na sál! se blíží…
Sejdeme se 27. března 2020 v pražském paláci Žofín.

Zatančíte si na klasiku, modernu, disko i u cimbálu. Do půlnoci si budete užívat drinky zdarma a vyhrávat v tombole, po půlnoci vás čeká koncert Karla Vágnera a jeho hostů se vzpomínkou na zlatá 80. léta. A hlavně – budete u strhujícího finále prestižní soutěže Sestra sympatie. Tak se určitě přijďte pobavit!
Vstupenky lze objednávat na stránkách www.sestrynasal.cz.